INSAN KAYNAKLARI POLITIKAMIZ

Tulpar çalışanlarını en önemli kaynak olarak görür ve bu nedenle çalışanların motivasyonu ve ekip ruhunu arttırıcı çalışmalar, kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler, çalışma huzuru ve iş güvenliği için gerekli olan ortamı sağlar. Bu temel politikanın bir sonucu olarak;

– Özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet kurallarına uyulması esastır.

– İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

– İşe alınma ve unvanların verilmesinde, görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, bilgi, tecrübe, öğrenim gibi gerekli koşullar aranır.

– Personele bilgi ve becerisini geliştirecek olanaklar sağlanır.

– Görevinde üstün başarı gösteren personel ödüllendirilir.

– Personelin özelliklerine göre en verimli olacağı kadrolarda çalıştırılmasına özen gösterilir.

– Personelin şirket temel değerlerini benimsemesi konusunda gerekli çalışmalar yapar.

– Çalışanların SGK nezdinde sosyal güvenliğini sağlar.

– Koşulsuz müşteri memnuniyetinin şirketi var eden en önemli unsur olduğu bilinci ile personelin bu konuya göre bilinçlenmesini temin eder. Çalışanlardan, koşulsuz müşteri memnuniyetini gerçekleştirmesini bekler.

IS BASVURU FORMU